Cercul pedagogic al coordonatorilor Consiliilor Școlare ale Elevilor din județul Suceava

Vineri, 3 aprilie a.c., la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” s-a desfășurat întâlnirea profesorilor coordonatori ai Consiliilor Școlare a Elevilor din județul Suceava. Sub titlul generic „Decizii la vârsta indeciziei”, manifestarea a reunit aproximativ 20 de cadre didactice care gestionează activitățile consiliilor școlare din județ. Un invitat de seamă al evenimentului a fost doamna Tatiana Vîntur, inspector școlar de educație permanentă, căreia i s-a alăturat doamna Mara Sofrona Perța, responsabil de cerc pedagogic, membru al grupului de formatori CE la nivel național. De asemenea, la activitate a fost prezent și elevul Tudor Găitan, președinte al Consiliului Județean Suceava, care s-a implicat activ în desfășurarea sesiunii de formare. Elevii din CȘE de la Colegiul rădăuțean au devenit pentru aproape două ore protagoniștii unei sesiuni de formare pe tema adoptării deciziilor orchestrată de prof. Florin George Popovici. Exercițiul propus de facilitator a însuflețit atmosfera, a activat spiritele, a provocat dezbateri și controverse joviale.

Manifestarea a debutat cu discursul directorului instituției școlare, doamna profesoară Carmen Andronachi, care a evidențiat importanța asumării tradiției ca punct de plecare în cultivarea performanței, importanța completării armonioase a influențelor educative formale cu activitățile de factură non-formală. Manifestarea a continuat cu discursul doamnei Miriam Leon-Postolache, consilierul educativ al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, care a conturat traiectoria Consiliului Școlar al Elevilor, punctând reperele istorice atât de valoroase, amintind contribuțiile semnificative ale celor care au coordonat aceste activități, adevărate ateliere de responsabilitate socială. În intervențai sa, doamna inspector Tatiana Vîntur a remarcat faptul că elevii implicați în activitățile Consiliului Elevilor dobândesc particularități de personalitate neprețuite pentru viața socială și cariera profesională.

A urmat activitatea de formare propriu-zisă, în care elevii din Consiliul Școlar al Elevilor au fost puși în situația unui experiment de gândire, facilitatorul descriind un scenariu cataclismic, în care participanții trebuiau să decidă cine va supraviețui și cine nu. Mai exact, elevii au primit câte un bilet pe care se afla scris numele unei profesii, sarcina de lucru fiind aceea ca ei să își convingă colegii, la capătul unei scurte etape de pregătire prealabilă a discursului, că merită să fie acceptați în buncăr în eventualitatea unor explozii nucleare succesive. Au urmat dezbateri aprinse, discuții, întrebări și răspunsuri încrucișate, cu argumente formulate abil sau timid, cu replici ce au plutit deasupra asistenței sau au plonjat abrupt de la un membru al CȘE la altul. După etapa de pregătire a argumentelor a urmat etapa susținerii propriei profesii printr-un discurs public limitat ca întindere, expus în maniere riguroase, directe sau degajate, chiar amuzante. Unii dintre vorbitori au sugerat colegilor cât mai discret profesia deținută, alții au oferit indicii prețioase privind utilitatea lor. În experimentul de gândire a existat și un personaj misterios „X”, a căror abilități au fost prezentate de facilitator ca fiind utile supraviețuirii. Din păcate personajul misterios nu a reușit să obțină voturile menite a-i asigura supravițuirea. Evaluarea a fost concepută tot în manieră non-formală, sub forma unui desen ce reprezenta cadranul unui kilometraj și două spații pe foaia de flipchart: unul rezervat sugestiilor și recomandărilor, iar celălalt destinat lucrurilor pe care elevii le-au învățat în urma sesiunii de formare.

Etapei de formare i-a urmat discursul directorului adjunct al Colegiului rădăuțean, doamna profesoară Luminița Lăzărescu, care a prezentat Caietul de lucru editat cu această ocazie, a descris conținutul acestui instrument de lucru valoros pentru coordonatorii consiliilor școlare. Intervențiile elevilor au completat armonios tabloul unei experiențe de învățare reușite. Victor Cobuz, director al Departamentului de Comunicare și Relații Publice, a subliniat importanța promovării consiliului școlar la nivelul instituției și a colegiului la nivelul comunității. Eleva Mădălina Ciotău, o pasionată de dialog și polemicile cordiale, a remarcat aptitudinile de comunicare și argumentare atât de valoroase pe care le-a dobândit în cadrul Cercului de Dezbateri Academice „Ars Dicendi”. Miruna Pîslar, director al Departamentului Avocatul Elevului, a remarcat importanța pe care o are acest departament în conștientizarea drepturilor dar mai ales a responsabilităților, a îndatoririlor ce decurg din „profesia” de elev. Andreia Robu a vorbit asistenței despre acțiunile de voluntariat în care s-a implicat un număr semnificativ de elevi ai liceului. Ilaria Nica a susținut un discurs despre activitățile extrașcolare și extracurriculare derulate în școală, evocând o activitate care și-a câștigat în memoria ei statutul de eveniment privilegiat: Rottacenum – trei zile de artă. Președinta CȘE de la Colegiul rădăuțean, Rodica Lăzărean, a evocat o activitate de formare desfășurată la Gura Humorului, pe care o consideră un exemplu reușit de colaborare și muncă în echipă. La finalul manifestării, profesorii invitați au apreciat activitatea prin cuvinte frumoase, prin încurajări și propuneri de colaborare. La capătul celor aproape patru ore, manifestarea de la instituția de învățământ rădăuțeană a oefrit profesorilor și elevilor prezenți revelația implicării active într-un context de învățare reușit, transformat îprin eforturile organizatorilor într-un autentic eveniment. Iată, în cele ce urmează, câteva dintre ecourile manifestării în memoria celor direct implicați, fie în calitate de organizatori, fie în postura de invitați:

„Pentru instituția noastră este o deosebită onoare să găzduim o activitate de o asemenea anvergură, sprijinită consistent de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin prezența doamnei inspector Tatiana Vîntur. Succesul unui astfel de eveniment se datorează, pe de-o parte, echipei de tineri entuziaști din Consiliul Școlar, elevi ce au dovedit că stăpânesc arta discursului argumentat, pe de altă parte, profesorilor coordonatori, așa cum este domnul profesor Florin George Popovici care a reușit să provoace o atmosferă antrenantă, vivace, un dialog incitatnt și deopotrivă civilizat. Tipul de activități la care am luat parte asumă și depășesc contextul formal, reușind să-i dinamizeze pe tineri, să-i încurajeze să fie sinceri, să-și depășească inhibițiile, să-și exprime ferm și onest punctul de vedere. Exercițiul de comunicare și dialog democratic la care am asistat astăzi reprezintă rezultatul efortului de echipă, al colaborării, ceea ce probează o dată în plus faptul că în instituția noastră ne propunem să constituim o familie centrată pe valoarea perenă a performanței. Instituția noastră școlară îmbină tradiția cu inovația, pregătirea de specialitate cu implicarea și responsabilitatea socială. Vreau să subliniez faptul că tradiția nu înseamnă vechime, desuetudine, ci mai curând tradiția înseamnă rădăcinile prin care se alimentează vitalitatea prezentului și se construiesc perspectivele de viitor. La Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, elevii au parte atât de o pregătire de specialitate riguroasă, bine articulată, cât și de activități extrașcolare și extracurriculare care le oferă calități și competențe suplimentare indispensabile unei cariere de succes.” (Carmen Andronachi, director al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”)

„În acest an școlar Consiliul Elevilor și-a făcut simțită prezența în cadrul colegiului printr-un plus de atitudine și implicare în viața școlii noastre mult mai pregnant decât în anii anteriori, fapt materializat în proiectele și activitățile desfășurate. Trecerea de la un nivel de organizare formal la unul activ-participativ, cristalizarea unui nucleu de inițiativă, responsabilizarea elevilor, în vederea asumării schimbării, rămân de foarte multe ori deziderate în absența unei atente coordonări și a unei influențe educative consistente și permanente. Suntem în măsură să apreciem că activitatea desfășurată pe 3 aprilie a.c., cu prilejul Cercului pedagogic al coordonatorilor Consiliilor Școlare ale Elevilor din județul Suceava, a oferit celor prezenți argumente convingătoare asupra faptului că acest for funcționează în școala noastră în cele mai bune condiții. Organizarea evenimentului – pentru care mulțumim tuturor celor implicați –, publicarea Caietului de lucru al Cercului pedagogic, desfășurarea activității de formare a CȘE abil manageriată de domnul profesor Florin Popovici, toate acestea sunt semnele evidente ale unui ansamblu coerent de eforturi asumat integral în misiunea școlii noastre. Mulțumesc domnului profesor Popovici, consilierului educativ Miriam Leon-Postolache, dar și întregii echipe de profesori ce a făcut posibilă desfășurarea acestui eveniment la un nivel de performanță ce corespunde unor înalte exigențe.” (Luminița Lăzărescu, director adjunct al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”)

„Am asistat la o activitate de înaltă ținută, de calitate. Excelsior! Țin să subliniez munca unei echipe profesioniste, creativitatea și inovația didactică ilustrate prin activitățile desfășurate în cadrul cercului, prin editarea Caietului metodic Decizii la vârsta indeciziei, un instrument complex, care, prin modalitatea de concepere, se constituie într-un adevărat ghid metodic pentru activitatea Consiliului Școlar al Elevilor. Nu pot decât să-l felicit pe domnul profesor Florin George Popovici pentru tot ceea ce face pentru elevii săi și am convingerea că toți aceștia știu cât sunt de norocoși.”(Tatiana Vîntur, inspector educație permanentă, ISJ Suceava)

„Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor transpune, în parte, realitatea socială actuală, în care tinerii se află de prea multe ori în situația de a nu-și descoperi propria vocație, în principal din cauza absenței curajului de a-și asuma decizii majore referitoare la propria existență. Am asistat la un scenariu practic, aplicativ, cu certe conotații psihologice, în care, plasați într-o situație limită, elevilor participanți li s-a solicitat să decidă asupra creării unei echipe cu care, viețuind într-un sistem închis, să își asigure supraviețuirea. Dincolo de exersarea argumentată a deciziilor individuale, activitatea în sine a generat un dialog constructiv intre elevi, dar și între elevi și cadrele didactice participante, devenind foarte antrenantă. Moderatorul activității, profesorul Florin Popovici a condus cu măiestrie și delicatețe experiența de învățare, neafectând în niciun fel decizia finală a grupului. Și cum aceasta a fost doar prima etapă a unui proiect ce este prevăzut a se desfășura în trei sesiuni, personal, nu pot decât să afirm că aștept cu nerăbdare și îmi doresc să asist la ineditul ce ni-l va oferi fără îndoială, din nou, restul proiectului.”(Miriam Leon-Postolache, consilier educativ la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”)

„Consiliul Elevilor este un loc unde tinerii sunt lăsați să viseze fără a li se pune bariere. Activitatea de vineri n-a făcut altceva decât să ne arate că adolescenții de azi pot visa frumos. Elevii de la CNEH ne-au demonstrate că, atunci când sunt lăsați să-și deschidă aripile, orizontul nu are limite pentru ei. Provocare, satisfacţie, inovare, pasiune, curaj, echipă, implicare, schimbare, experientă, dinamism – asta este ceea ce-am văzut, am trăit și am simțit timp de câteva ore alături de oamenii minunați care ne-au fost gazde!”(Mara Sofrona Perța, formator CNE)

„Punctul forte al întâlnirii de vineri îl reprezintă faptul că s-a reușit a pune la o masă rotundă doi dintre cei mai importanți factori ai sistemului: elevii și profesorii. Mai mult decât atât, m-am bucurat să văd cum liderii elevilor de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” au reușit să dea dovadă de maturitate și să reprezinte un motiv care să încurajezeze consilierii educativi din județ să sprijine activitatea forurilor la nivel școlar.”(Tudor Găitan, președinte al Consiliului Județean al Elevilor – Suceava)

„În mod normal o activitate de acest gen ar fi trebuit să îmi creeze o stare de nervozitate din cauza emoțiilor. Nu a fost însă cazul. Cred că aici se văd roadele participării în acest Consiliu. Am ajuns să renunț la emoții când vine vorba de activități cu persoane din afara CȘE. Întâlnirile precedente combinate cu încrederea pe care o am în colegii mei și în domnul profesor coordonator Popovici Florin cred că au fost lucrurile care m-au făcut să fiu sigur că activitatea de ieri avea să fie un succes și un mare câștig pentru toți cei prezenți. Așa a și fost. Împreună cu „profu” și colegii din consiliu am reușit să organizăm o activitate pe care cu siguranță că mi-o voi aminti și mai târziu.”(Valentin Bîzgan, vicepreședinte al CȘE)

„Susţinere, discuţii, voie bună şi noi lucruri învăţate – aceasta este descrierea cea mai scurtă a activităţii Decizii la vârsta indeciziei. M-am bucurat să văd că inventivitatea colegilor mei pătrunde şi în sfera discursurilor în faţa publicului şi că se pot ţine dezbateri între noi fără să depăşim limitele. A fost o plăcere să văd cum începe procesul creării unui sistem de valori pentru luarea deciziilor. Implicarea şi dedicarea atât a lor, cât şi a profesorilor coordonatori, a conferit un tonus energic şi pozitiv întâlnirii. Discuţiile cu invitaţii noşti au oferit la final o motivaţie în plus pentru a continua ceea ce facem şi ne-au oferit o dată în plus confirmarea aprecierii.”(Mădălina Ciotău, membru senior CȘE)

„Consider că am reușit să atingem obiectivul pe care ni l-am propus și am lăsat o impresie frumoasă participanților. Prin eforturile nostre, am încercat să creăm o imagine a Consiliului Școlar al Elevilor din liceul nostru, să conturăm cât mai bine respectul mutual dintre elevi și cadrele didactice, precum și colaborarea cât mai eficientă în scopul dezvoltării personale, competențe dar mai ales atitudini ce stau la baza activității noastre ca membri ai Consiliului.”(Ilaria Nica, director al Departamentului de Educație formală și nonformală din cadrul CȘE)4.Elevii din CSE prezenti la activitate

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s