SOCIOLOGIA – REPERE ISTORICE

Anul

Contribuţii

1838

 

 

  

1838

Auguste Comte(1798-1857) – recunoscut ca fondator al sociologiei – publică lucrarea Filosofia pozitivă (6 vol., 1830 – 1842), în care este folosit pentru prima dată termenul de „sociologie”; preocupat de ameliorarea societăţii, Comte consideră că acest lucru este posibil numai printr-o cunoaştere riguroasă, ştiinţifică a vieţii sociale; pentru aceasta recomandă utilizarea observaţiei sistematice, a experimentului şi analizei istorice comparative. Comte divide sociologia în dou mari părţi: (a). statica socială – care se ocupă de aspectele de stabilitate şi ordine; (b). dinamica socială– care se ocupă cu schimbarea socială şi dezvoltarea instituţiilor. Harriet Martineau publică lucrarea Cum să se observe obiceiurile şi moravurile, prima lucrare de metodologie a cercetării sociale.

1867

Karl Marx (1818-1883) – considerat mai mult gânditor şi activist politic decât sociolog – publică lucrarea Capitalul, în care caracterizează societatea prin perspectiva unui raport economic dialectic între mijloacele de producţie şi forţele de producţie. Mijloacele de producţie au un rol dinamizator în schimbarea socială, întreaga istorie fiind o luptă permanentă/un conflict între clasele sociale:”Istoria oricărei societăţi trecute este istoria luptei de clasă. Oameni liberi şi sclavi, patricieni şi plebei, baroni şi iobagi, meşteşugari şi calfe, într-un cuvânt, opresori şi oprimaţi, s-au aflat într-o continuă opoziţie unii faţă de alţii şi au dus o luptă neîncetată, când în ascuns, când pe faţă, luptă care de fiecare dată s-a încheiat prin transformarea revoluţionară a întregii societăţi sau prin distrugerea uneia dintre clasele combatante”(K. Marx şi Fr. Engels, Manifestul partidului comunist, 1848).

1883

 

 

 

  

1883

Herbert Spencer (1820-1903) – considerat al doilea fondator principal al sociologiei – publică Principii de sociologie; bazându-se pe o analogie cu organismul uman, sociologul englez concepe societatea ca pe un sistem, un întreg cu părţi aflate în interacţiune; Spencer fundamentează o concepţie evoluţionistă – un darwinism social– conform căreia statul nu trebuie să intervină în procesele naturale ale societăţii; concepţia sa a servit ca suport doctrinar liberalismului capitalist.Lester F. Ward publică Sociologia dinamică

1887

Ferdinand Tonnies publică lucrarea Comunitate şi societate.

1893/94

Emile Durkheim (1858-1917) – unul dintre principalii fondatori ai sociologiei ştiinţifice moderne – publică Diviziunea socială a muncii (1893), Regulile metodei sociologice (1894) şi Sinuciderea (1897). Preocupat, ca şi predecesorii săi, de ameliorarea stării sociale, de realizarea ordinii şi consensului social, Durkheim ridică sociologia la rangul de disciplină academică recunoscută, riguros constituită. În Regulile metodei sociologice – lucrare remarcabilă în domeniul metodologiei sociologice – gânditorul francez argumentează necesitatea eliminării din ştiinţă a preconcepţiilor/prejudecăţilor, propune criterii stricte de distingere a normalului de patologic în viaţa socială, stabileşte regulile analizei tipologice, fundamentează explicaţia sociologică deterministă şi prescrie regulile analizei comparative. Lucrările lui Durkheim au exercitat o influenţă considerabilă asupra şcolilor europene şi americane de sociologie.

1895

Apare prima revistă de sociologie: American Journal of Sociology

1902

Charles Horton Cooley publică Natura umană a ordinii sociale

1904/05

Max Weber (1864-1920) publică Etica protestantă şi spiritul capitalismului. Pentru Weber sociologia constituie în principal studiul acţiunii sociale: sociologul nu trebuie să se rezume doar la o analiză pur descriptivă şi obiectivă, ci trebuie să înţeleagă acţiunea socială, imaginându-se în situaţia oamenilor studiaţi. Totodată sociologia trebuie să elimine judecăţile de valoare, cercetarea interferând cât mai puţin cu concepţiile şi atitudinile observatorului. O astfel de neutralitate axiologică este mai curând un deziderat decât un obiectiv realizabil. În 1921 Weber publică o altă lucrare importantă: Economie şi societate.

1917

Vilfredo Pareto publică Tratat de sociologie generală

1934

Este publicată lucrarea lui George Herbert MeadPersoana, Eul şi Societatea

1935

Talcott Parsons publică Structura acţiunii sociale

1949

Robert King Merton publică Teoria socială şi structura socială

1951

Talcott Parsons (1902-1979) publică Sistemul social. Adept al perspectivei funcţionaliste (formulată în lucrările lui a. Comte, H. Spencer şi E. Durkheim), Parsons concepe societatea ca pe un sistem compus din mai multe părţi aflate în interacţiune, fiecare îndeplinind o anumită funcţie. Societăţile tind spre echilibru, spre menţinerea ordinii. Funcţionalitatea sistemului este asigurată prin intermediul controlului social. Parsons nu a reuşit să explice totuşi schimbările de structură, revoluţiile, transformările datorate modernizării, motiv pentru care această perspectivă a făcut obiectul numeroaselor critici în anii `70-`80.

1959

C. Wright Mills (1916-1962)  – reputat sociolog american, profesor la Universitatea Columbia – publică lucrarea Imaginaţia sociologică, în care introduce un concept care trimite la capacitatea individului de a înţelege istoria socială, totodată la relaţia dintre biografia personală şi mediul social.
Reclame
Această intrare a fost publicată în Sociologie.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s